C.V.

Print Friendly, PDF & Email

Dan H. Andersen, født 14. juli 1956    

Uddannelse
Ph.d. juni 2001 på en afhandling om det danske monarkis skibsfart og handel på Middelhavet 1747-1807.

1993–1996
Stipendiat ved det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze.

1991 Cand.mag. i historie og engelsk ved Københavns Universitet

Beskæftigelse
Freelance forfatter siden september 2005

Nuværende beskæftigelse
1/9 2014 – 31/7 2017
Seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek på projektet Store Nordiske Krig 1700-1721

1/9 2004 – 1/9 2005
Adjunktvikar ved Institut for Historie, Københavns Universitet

1/9 1997 – 1/9 2006
Ansat som ekstern lektor ved Institut for Historie, Københavns Universitet, i 16. – 18. årh. og 19. årh. Orlov siden 1/7 2004

1999 – 2001
Forskningsadjunkt og daglig leder på et af Carlsbergfonden finansieret projekt til udgivelse af bd. 2 af den danske pris- og lønhistorie: A History of Prices and Wages in Denmark 1660-1800. vol 2: Prices and Wages in Danish estate Accounts.

1/9 1996 – 1/3 1997
Forskningsassistent for professor Jaime Reis, det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, på projektet “Long run economic performance in the European pe­riphery: Scandinavia vs Mediterranean Europe during the first century of growth”.

Videnskabelige tillidsposter                                                                         Top

2008 – 2011 medlem af styrelsen for Kildeskriftselskabet.

2008 – 2012 dansk repræsentant i NAVIGOCORPUS. Dette er et forskningsprojekt finansieret af det franske forskningsråd, hvis formål er at indsamle databaser over skibsfart i Europa ca. 1500 – 1800 og lægge dem ind under samme databaseplatform.

Skriftlige arbejder

Danmarks traktat med Osmannerriget 1756. Dansk diplo­mati og handel på Levanten under Sigismund Wilhelm v. Gählers ambassade i Konstantinopel 1752 – 66.
Upubliceret speciale Københavns Universitet 1991. Download eller læs mere

The Danish Flag in the Mediterranean, Shipping and Trade 1747-1807.
365 sider + CD-ROM. Københavns Universitet 2001
Download Vol 1 og Vol 2 eller læs mere

Undervisningsmateriale

Kilder og litteratur til Mexicos erobring og etableringen af Spansk Amerika
Kompendium Københavns Universitet 2001

Redaktionsarbejde

Landbrug lokalhistorie og langt fra Danmark. Festskrift til Erik Helmer Pedersen i anledning af hans 70 års fødselsdag lørdag den 6. juli 2002.
Odense 2002. (med Claus Bjørn, Tormod Hessel og Jette Mackintosh)

Bøger                                                                                                                    Top

Mandsmod og Kongegunst. En biografi om Peter Wessel Tordenskiold. 390 sider. Aschehougs forlag 2004. Revideret flere gange, senest i 2015 under titlen Peter Wessel Tordenskiold. København 2015

A History of Prices and Wages in Denmark, 1660-1800. vol. 2: Prices and Wages in Danish estate Accounts. (Med Mette Ehlers og Erik Helmer Pedersen) Schultz Grafisk 2004. 837 sider.

Marie Grubbe og hendes tid. En biografi. 203 sider. Aschehougs forlag 2006.

Skjulte magter? Hemmelige selskaber i 1000 år. 178 sider. Aschehougs forlag 2006.

Nazimyter. Blodreligion og Dødskult i Det Tredje Rige. 288 sider. Aschehougs forlag 2007.

Den ny stjerne. En roman om Tyge Brahe i serien om slægten Dane. Lindhardt og Ringhof 2008. 320 sider.

Krystalnatten. Vejen til Holocaust.Gyldendal 2009. 260 sider.

Tordenskiolds skygge. En roman om Peter Wessel Tordenskiold i serien om slægten Dane
288 sider. Lindhardt og Ringhof, 2009.

Skuespil                                                                      Top
Læs mere om Tordenskioldsdagene

Peter. Mandsmod og kongegunst. Opført ved Tordenskioldsdagene i Frederikshavn juni 2008.

Götheborg. Blodbadet i Fladstrand. Opført ved Tordenskioldsdagene i Frederikshavn juni 2009.

Hold fast – for Engelen og Maria. Opført ved Tordenskioldsdagene i Frederikshavn juni 2010

Otte Arenfeldt. Opført ved Tordenskioldsdagene i Frederikshavn juni 2013.

.
                                                                                                                     
Artikler

En dansk præst ved Sultanens hof 1758. Siden Saxo vol. 8, nr. 2, (1991), s. 38-49. Lån på Statsbiblioteket, Aarhus

Linieskibet “Grønland”. Historien bag en konvoj i Middelhavet 1761. Marinehistorisk Tidsskrift vol. 22, nr. 3, (1991), s. 23-31. Hent tidsskriftet her

DFVWIJXLVTYOQ. Koder og kodesprog i 1700-tallets diplomatiske korrespondance. 1066, Tidsskrift for historisk forskning vol 22, nr. 1, (1992), s. 21-35. Lån hjem fra Via Bibliotekerne

Denmark’s Treaty with the Sublime Porte in 1756. Scandinavian Journal of History vol 17, no. 2, (1992), s. 146-166. Tilgå materialet hos Taylor & Francis Online

Danske handelsforsøg på Levanten 1752-65. Erhvervshistorisk Årbog vol. 42, (1992), s. 132-182. Lån eller bestil kopi fra Statsbiblioteket, Aarhus

Did Neutrality pay? An Econometric Analysis of Danish Shipping to the Mediterranean 1748-1790 (med Hans-Joachim Voth, Fellow of Clare College, Cambridge). Anders Monrad Møller (red.), Folk og Erhverv, tilegnet Hans Chr. Johansen. Odense 1995, s. 91-99.

Farligt møde i Middelhavet. Siden Saxo, vol. 12, nr. 3, (1995), s. 12-19. Lån på Statsbiblioteket, Aarhus

Det danske flag i Livorno, handel og skibsfart 1747-1807. Hans Jeppesen m.fl.(red.), Søfart Politik Identitet, tilegnet Ole Feldbæk. København 1996, s.193-213. Få overblik hvor man kan låne materialet via Statsbiblioteket, Aarhus

Denmark-Norway’s Golden Age in the Mediterranean. Sven Sørensen og Joe Schiro (red.), Malta 1796-97.Thorvaldsen’s Visit. Based on the unpublished Diary of Peder Pavels. La Valetta, Malta 1996. s. 9-20. 

The Grapes of War: Neutrality and Mediterranean Shipping under Danish Flag, 1750-1807 (Med Hans-Joachim Voth, Fellow of Clare College, Cambridge) Oxford University. Discussion Papers in Economic and Social History. No. 18, September 1997. 32 sider.
Download (crei.cat)

La politique danoise face aux États barbaresques (1600-1845). Gérard le Bouëdec og Francois Chappé (eds.): Pouvoirs et Litteraux du XVe au XXe siècle. Presses Universitaire de Rennes. Rennes 2000. s. 243-250. Franskkyndige kan prøve her

The Grapes of War: Neutrality and Mediterranean Shipping under Danish Flag, 1750-1807 (Med Hans-Joachim Voth, Fellow of Clare College, Cambridge). Scandinavian Economic History Review 48, no. 1 (2000) s. 5-27.
Top
Søløjtnant Uldall, Pasha Sidi Yussef og lidt om Bertel Thorvaldsen. En nyfunden dagbog fra et middelhavstogt 1796-97. Maritim Kontakt 22 (2000). s. 51-77. Skaf artiklen gennem Bibliotek.dk

1807. Napoleon besætter Jylland i Rasmus Dalberg (red.): En anden Historie. Ni alternative Danmarkshistorier. København 2001. s. 136-169.
Lån på biblioteket eller køb i boghandel

Matroslønninger i den danske handelsflåde 1750-1807 i  Anders Monrad Møller & Erik Gøbel (red.): Hilsen til søens folk. Festskrift til Anders Monrad Møller. Maritim Kontakt XXIV 2002. s. 25-31.
Antikvarnet, Bogbasen, Find bogen og Bibliotek.dk

Jeg er den største. Samvirke. September 9 2004. s. 106-110. Se artiklen i Samvirke Classic

Tordenskiolds død. En sammensværgelse? Siden Saxo vol 22, nr. 4. 2005, s. 4-18. Kan ses i original hos Yumpu

Peter Wessel Tordenskiold. Våghals i vinden. Levende Historie. Nr. 5, 2006. s. 26-33.

En usædvanlig kvindeskæbne. Alt om Historie nr. 7-8, 2006. s. 48-51.

Denmark-Norway, Africa and the Caribbean 1660-1917: Modernisation financed by sugar and slaves? Peter Emmer, Olivier Pétré-Grenouilleau og J. Roitman (red.), A deus ex machina revisited. Atlantic colonial Trade and European Economic Development. Brill. Leiden og Boston 2006. s. 291-315. Lån via Bibliotek.dk – eller køb (hvis du har penge nok…)

The state of Denmark in 1705. Andreas Gross, Y. Vincent Kumaradoss og Heike Liebau (red.) Halle and the Beginning of Protestant Christianity in India. Vol. 1. The Danish-Halle and the English-Halle Mission. Halle 2006. s. 81-88. Prøv Abebooks
                                                                                                                         Top
Religion og konspirationsteorier. KVAN. Tidsskrift for læreruddannelse og skole. 79. 27. årgang. 2007. Kan fås på biblioteket

Konspirationernes tid. Frimurer, årgang 58, nr. 24, november 2008

Efim Dimitrievitsj Bogoljubov. Skakbladet nr. 8, 2008. Download som PDF hos Dansk Skak Union.

Profeti og Bedrageri. Goldberg, nr. 12, 2009. Kan lånes på Statsbiblioteket

I skyggen af en nazifilm. Goldberg, nr. 19, 2010. Kan lånes på Statsbiblioteket

Det ”jødiske problem” i skak. Goldberg, nr. 20, 2010. Kan lånes på Statsbiblioteket

En skakmesters rejse. Goldberg, nr. 21, 2010 Kan lånes på Statsbiblioteket

Hitlers første krig. Goldberg, nr. 24, 2011. Kan lånes på Statsbiblioteket

Bent Larsen – viljen til sejr. Skakbladet, særnr. 2010. Download

Bent Larsen. The Will to win. (Med Peter Heine Nielsen og Thorbjørn Rosenlund). New in Chess nr. 4, 2010.

La navigation des flottes de l’Europe du Nord vers la Méditerranée (XVIIe-XVIIIe siècles). (med Pierrick Pourchasse). Revue d’histoire maritime nr. 13, 2011.

Un eroe danese in tempo di guerra. Il festival di Tordenskiold a Frederikshavn dal 1998 al 2010. Memoria e Ricerca nr. 37, 2011. 14 sider.

Konspirationer og konspirationsteorier – i mange udgaver. Noter. Nr. 1991, december 2011. Udgivet af Historielærerforeningen for gymnasiet og HF. Tema: Brug og misbrug af historien. Kan downloades fra emu.dk

Economy and Social Conditions, 1700-1800 (med Jens Chr. Vesterskov Johansen) I Jens E. Olesen (red.) The Cambridge History of Scandinavia. 2016.      

Frede P. Jensen og den danske indkredsning af Sverige 40 år efter. ”Kildekunst”-  Historiske & kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen. Red. af Sofie Lene Bak, Thorsten Borring Olesen, Lene Eklund-Jürgensen, Erland Kolding Nielsen, Henrik Lundtofte, Rasmus Mariager & Jakob K. Meile. Det Kongelige Bibliotek & Museum Tusculanums Forlag, 2017. 1.267 sider i to bind. Artiklen er at finde i bind 2, side 31-54. Udkommet som vol. 55  i Danish Humanist Texts & Studies.
Læs mere
                                                                                                                      Top
Avisartikler

Dommedag er nær – sandsynligvis. Berlingske Tidende. Univers. Tirsdag 24. februar 1998 side 14-15.

Økologisk nedslidning. Staten organiserer industrispionage. Berlingske Tidendes jubilæumsserie. Søndag 31. januar 1999.

Driftig søfartspolitik og falske papirer. Berlingske Tidendes jubilæumsserie. Søndag 21. februar 1999.

Tordenskiold – en udansk nationalhelt. Jyllandsposten. Kronik 1. april 2004

Da Vinci Mysteriet – den sande historie. Berlingske Tidende. Kronik 29. januar 2005

Fakta bag Da Vinci Mysteriet: En kolossal svindelaffære. Jyllandsposten. Kronik 14. maj 2005

Da Kina koloniserede Europa. Politiken 30. juli 2005.

En agnostiker ser på Da Vinci Mysteriet. Katolsk Orientering 32. årgang. Nr. 10, 24. maj 2006.

Et telefonopkald og en sammensværgelse. Berlingske Tidende. Kronik 12. september 2006.

Hæng dem eller betal dem! Weekendavisen 24. april 2009

Krystalnattten – dengang og nu. Jyllandsposten 2. juli 2009.

Konspirationsteorierne om 11. september. Kristeligt Dagblad 8. september 2011.
                                                                                                                     Top

Nye indlæg